Vårt arbeid

Afghanistankomiteen jobber helhetlig med FNs bærekraftsmål.
Vi jobber for å heve livskvaliteten for folk på den afghanske landsbygda med fokus på utdanning, helse, miljø og bærekraft.
Alle våre prosjekter har som mål å få slutt på fattigdom og sult, fremme god helse, redusere ulikhet og fremme fred, inkludering og likestilling i Afghanistan.

Helse

Afghanistankomiteen er den største aktøren innen utdanning av kvinnelige helsepersonell i Afghanistan. 250 ungdommer studerer helsefag på de tre statlige høyskolene støttet av oss.

Les mer

Utdanning

Vi jobber med et hundretalls barne- og ungdomsskoler, og alle barn og unge, uansett kjønn, bakgrunn eller funksjonsevne, har lik tilgang til gratis utdanning på alle skolene vi jobber med.

Les mer

Mat og miljø

Vi ser landbruk, miljø og økonomisk utvikling i sammenheng, og jobber derfor for en ansvarlig matproduksjon og bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Les mer

Aktivitetshøydepunkter

166929

Barn og unge som drar nytte av NACs utdanningsprogram
MENN 92 152 KVINNER 74 777

1733

Lærere kurset
MENN 1 155KVINNER 578

1320

Landsbymedlemmer mobilisert for å støtte opp under utdanning
MENN 846 KVINNER 474

7504

Mennesker trent i dialog-, og konflikttransformasjon
MENN 4 050 KVINNER 3 454

1875

Bønder trent og støttet
MENN 1 263 KVINNER 612

1718

Mennesker trent til å forhindre og respondere på naturkatastrofer
MENN 1 153 KVINNER 565

492

Bønder som mottar frø
MENN 280 KVINNER 212

4893

Husholdninger matet av våre landsbruksprogrammer

476

Helsearbeidere utdannet
MENN 109 KVINNER 367

1131

Helsearbeidere kurset
MENN 689 KVINNER 442

Hvor kommer midlene fra?

 • 80% Offentlig støtte
 • 19% Andre donorer
 • 3% Privat støtte

Hvordan ble midlene fordelt etter sektor?

 • 38% Utdanning
 • 37% Health profession education
 • 14% Humanitær assistanse og naturkatastrofeforebygging
 • 10% Matsikkerhet og landbruk
 • 1% Dialog og konflikttransformasjon

Hvordan ble midlene brukt?

 • 97% Utviklingsarbeid
 • 3% Administrasjon

Hvordan ble midlene fordelt etter område?

 • 33% Badakhshan and Takhar
 • 24% Ghazni
 • 15% Paktia
 • 10% Kabul
 • 6% Faryab
 • 4% Kapisa
 • 3% Jalalabad
 • 2% Laghman
 • 1% Khost
 • 1% Norge
Finansiering Inntekt NOK Prosent
ACBAR – Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development 32 397 0,1
CHF – Common Humanitarian Fund Afghanistan 97 855 0,2
Diku – Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education 2 727 156 5,9
EEQAP – WUSTL – Washington University St. Louis (USA) 306 627 0,7
EU – European Commission 2 956 270 6,4
GFZ – German Department of Geosciencies 38 458 0,1
IADC – Italian Agency for Development Cooperation 1 044 531 2,3
Norad – Norwegian Agency for Development Cooperation 33 743 567 73,4
Private donorer 521 088 1,1
SCA – Swedish Committee for Afghanistan 824 754 1,8
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 23 606 0,1
WFP – World Food Program 724 108 1,6
World Bank – Sehat Mandi 2 255 672 4,9
Annen inntekt 679 431 1,5
Total 45 975 927 100,0

Årsrapport 2020

Last ned

Årsrapport 2019

Last ned

Årsrapport 2018

Last ned