Vårt arbeid

Vi jobber for å heve livskvaliteten for folk på den afghanske landsbygda med fokus på utdanning, helse, miljø og bærekraft.

Helse

Afghanistankomiteen er den største aktøren innen utdanning av kvinnelige helsepersonell i Afghanistan. 250 ungdommer studerer helsefag på de tre statlige høyskolene støttet av oss.

Les mer

Utdanning

Vi jobber med et hundretalls barne- og ungdomsskoler, og alle barn og unge, uansett kjønn, bakgrunn eller funksjonsevne, har lik tilgang til gratis utdanning på alle skolene vi jobber med.

Les mer

Mat og miljø

Vi ser landbruk, miljø og økonomisk utvikling i sammenheng, og jobber derfor for en ansvarlig matproduksjon og bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Les mer

Årsrapport 2018

Last ned