Skip to main content

For personer med funksjonsnedsettelser er livet i Afghanistan enda mer utfordrende enn for de fleste andre. Det er få eller lite som er tilrettelagt for deres behov både hjemme og på offentlige steder. For seks år siden begynte Afghanistankomiteen å støtte døveskolen Rahyab i Kabul. Navnet betyr «å finne sin egen vei» på persisk. Rundt 650 barn med hørselshemming går på skolen, fordelt utover 12 klassetrinn.

 

Vår utdanningsspesialist Parween Azimi er veldig engasjert i arbeidet ved skolen. Hun hjelper blant annet skolen med å videreutvikle det afghanske tegnspråket, som ikke en gang eksisterte for noen år siden, gjennom å lage en ordbok. Språket består nå av stadig flere ord og uttrykk, samt grammatikk. Dette gir mennesker som tidligere ikke har hatt et språk å kommunisere med, muligheten til å uttrykke seg og fungere med menneskene rundt seg på en helt annen måte.

Parween Azimi deltar her i et nasjonalt TV-program for å snakke om informasjonsfilmen om covid-19 på tegnspråk

Koronaepidemien

Da koronaepidemien begynte å spre seg i Afghanistan og landet gikk i full nedstenging, laget Afghanistankomiteen en informasjonsvideo på tegnspråk for å gi kunnskap til de med hørselshemming uten tilgang på annen informasjon.

Sammen med to elever ved skolen ble det laget en video på tegnspråk som gir kunnskap om covid-19 for de med hørselshemming. Filmen ble sendt på to store, nasjonale tv-kanaler og kunne nå tusenvis av barn, kvinner og menn med hørselshemming som sitter hjemme på grunn av nedstengingen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vår informasjonsvideo har blitt sendt på to så populære og store tv-kanaler, og at vi har fått spredt dette viktige budskapet til mange mennesker, sier Azimi etter selv å ha deltatt i det populære talkshowet Bamdad Khosh på tv-kanalen Tolo TV.

Populære tv-program

Parween Azimi har også deltatt på to populære tv-programmer på to forskjellige nasjonale kanaler, og snakket om informasjonsfilmen, viktigheten av utdanning for de med hørselshemming, døveskolen, og noen av de utfordringene som disse personene opplever i forbindelse med nedstengingen av landet og samfunnet. Informasjonsfilmen ble også vist i forbindelse med tv-programmene, samt flere ganger om dagen i dagene rundt.

Her deltar også Parween Azimi i et nasjonalt tv-program om samme tematikk

Det har vært en strålende sjanse for å promotere retten til utdanning for alle, inkludert for personer med hørselshemming. Dette er nettopp kjerneverdiene til Afghanistankomiteens arbeid innen utdanning.

Utbredt hørselshemming

I følge Afghanistan National Association of the Deaf, ANAD, er det 34.000 mennesker i aldermen 7-18 år som enten er døv, blind eller begge deler i Afghanistan. Azimi har vært omtalt som livslinjen for de døve i Afghanistan, en befolkningsgruppe som ofte lever helt på siden av samfunnet. Ofte blir døve misforstått og sett på som at de har nedsatt menatl kapasitet.

Videoen er med på å spre kunnskap til og om personer med hørselshemminger, og er dermed også med på å bryte ned fordommer. Dette i seg selv er også et meget viktig arbeid da det er lite kunnskap om dette blant befolkningen generelt i Afghanistan.


Filmen i sin helhet kan ses på vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=Yq5M3Z-QdTs