Styret

Styremedlemmer i Afghanistankomitéen velges på årsmøtet for en periode på to år. Styret står ansvarlig ovenfor medlemmene i komiteen, og er ansvarlig for å utvikle den strategiske retningen og organisatoriske retningslinjer, basert på organisasjonens verdier og prinsipper. De sørger for at komiteen følger egne prinsipper og verdier, er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet, utøver finansiell kontroll og implementering av effektive tiltak mot korrupsjon. Sekretariatet står for den daglige driften av vårt kontor i Oslo. Generalsekretær rapporterer til styret.

Styreleder

Gry Synnevåg

Gry Synnevåg er utdannet ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og ansatt ved Institutt for Internasjonale Miljø og Utviklings studier samme sted, med spesielt ansvar for arbeid innen mat sikkerhet og landbruksutvikling i konfliktutsatte og sårbare stater med spesielt fokus på Mali, Niger og Afghanistan.
Hun har lang og bred erfaring fra arbeid innen forskning og høyere utdanning og har også arbeidet mange år både for internasjonale og nasjonale NGOer, bla som landdirektør for KN i Afghanistan fra 2004 til 2008. Hun har ledet programutvalget i Afghanistan komiteen fra 2014 til 2019, og er tidligere styremedlem.
Nestleder

Farid Ghiami

Farid er opprinnelig fra Afghanistan, men har bodd i Norge siden 2002. Han har studert samfunnsfag med personalledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS), Executive Master of Management ved BI Handelshøyskolen og har videreutdanning i voksenpedagogikk fra UiS. Farid har tidligere jobbet blant annet som mottaksleder på Stavanger mottakssenter, i ulike stillinger for smi human og avdelingsleder i Sandnes kommune. I dag jobber han som avdelingsleder for NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken.
Styremedlem

Sverre Hjelleset

Sverre er utdannet fra Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole i økonomi og fysikk. Han har jobbet i Afghanistan både for Afghanistankomiteen og Kirkens Nødhjelp. For tiden er han delvis pensjonert og jobber litt med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sverre har tidligere vært styreleder i Afghanistankomiteen.
Styremedlem

Beate Fasting

Beate er i dag pensjonist, men har tidligere vært rektor, pedagog og bistandsarbeider. Hun jobbet i to år som programkoordinator for Kirkens Nødhjelp i Pakistan og Afghanistan fra 2002 – 2003 og 2005 – 2007, og har ellers jobbet for internasjonale organisasjoner som ICRC og på Falstad Center for Human Rights. Beate er utdannet i engelsk fra NTNU, som lærer fra Levanger Lærerhøyskole og som agronom fra Märe Landbruksskole.
Styremedlem

Trude Thommessen

Trude er jordmor ved Stavanger Universitetssykehus, med utdannelse fra Universitetet i Bergen og Liverpool School of Tropical Medicine. Hun har jobbet i Bangladesh og Afghanistan, og sitter i styret til både den Norske Jordmorforeningen og International Confederation of Midwives.
Varamedlem

Terje Skaufjord

Terje er pensjonert lektor, utdannet med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo, forfatter og lokalpolitiker i Rødt Oslo. Han har vært med i Afghanistankomiteen siden starten, og har i 35 år hatt tillitsverv og/eller jobb i organisasjonen.
Varamedlem

Samina Ansari

Samina er utdannet ved Universitetet i Oslo, Maastricht og Sciences Po Paris. Hun har ti års erfaring fra bærekraftsarbeid, og har jobbet for flere internasjonale organisasjoner og selskaper. I dag jobber hun for Equality Check og leder virksomheten Ayvanna.
Varamedlem

Britt Kejo (født Barstad)

Britt var med på å stifte Afghanistankomiteen i 1980, og har hatt forskjellige styreverv lokalt og nasjonalt. Tidlig i 2001 arbeidet hun en kort periode i Afghanistan og Pakistan for Afghanistankomiteen. Britt er nå pensjonert hjelpepleier og sosionom.