Skip to main content
Aktuelt

Skole i brann i Faryab 

Av 14. august 2020No Comments

Torsdag 13. august ble en jenteskole i Khaja Sabz Posh i provinsen Faryab nord i Afghanistan sterkt brannskadet som følge av kamper mellom regjeringsstyrker og Taliban. Som et resultat har mer enn 650 elever nå mistet skolen sin. Hendelsen har møtt sterke reaksjoner fra lokalsamfunnet.

Fordømmer hendelsen

Afghanistankomiteen fordømmer hendelsen, og oppfordrer både den afghanske hæren og væpnede opposisjonsgrupper om å avstå fra militær aktivitet i tilknytning til utdanningsinstitusjoner.

– Afghanistankomiteen støttet opp om integrering av intern fordrevne barn på denne skolen i 2019, og har et tett samarbeid med 38 andre skoler i Faryab. Vi vet at det er stor oppslutning om utdanning i befolkningen, men når skoler tas over og brukes som baser for militære aktører er dette en trussel mot barns sikkerhet, og kan føre til at foreldre ikke lenger vil sende sine barn til skolen, forteller generalsekretær Liv Kjølseth.

Skal være trygg

Afghanistan har skrevet under på The Safe Schools Declaration, et mellomstatlig engasjement for å beskytte elever, lærere, skoler og universiteter mot de verste effektene av væpnet konflikt.

– Deklarasjonen sier at partene i væpnet konflikt ikke skal bruke skoler og universiteter til noe formål til støtte for militær innsats, og dette må både afghanske regjerings- og opposisjonsstyrker overholde, mener Kjølseth.

Andre skolen på to dager

– I Afghanistan blir skoler og universiteter bombet og brent ned. Slike handlinger frarøver et stort antall barn og unge retten til utdanning og fratar dermed lokalsamfunnet mye av grunnlaget for å bygge en bedre fremtid, sier Kjølseth.

I 2019 ble flere skoler i Faryab-provinsen brukt som baser av ulike militære aktører, og lokalsamfunnet ble tvunget til a flytte undervisning ut av skolene og inn i private hjem og moskeer. Dette er den andre skolen som har brent ned de siste to dagene i den nordlige delen av Afghanistan.

– Krig og konflikt utgjør en stor trussel mot utdanning og barns utvikling over hele verden. Væpnede konflikter ødelegger ikke bare skoleinfrastruktur, men håpene og ambisjonene til en hel generasjon barn. Dette må ta slutt. Her har både regjeringsstyrker og væpnede opposisjonsgrupper som Taliban et stort ansvar, mener Kjølseth.

 

Pressevakt:
Jonas E. Hollund
jonas.eide.hollund@afghanistan.no
(+47) 926 46 685 

Informasjon om hva vi gjør innen utdanning i Afghanistan: https://afghanistan.no/utdanning/