Skip to main content

I Afghanistan er det per 2. juli bekreftet 32 000 smittede, men de reelle tallene er mye høyere. Spesielt i byene er det omfattende smitte. Det rapporteres om at de fleste har milde symptomer, og at dødstallene foreløpig ikke er spesielt høye. Noe som kan ha sammenheng med at Afghanistan har en ung befolkning.

Internt i organisasjonen har vi flere enn 20 ansatte som har blitt friske etter å ha hatt covid-19, og som nå er tilbake på kontoret. Likevel er det stor bekymring for at smitten skal nå eldre og syke og det er trolig en underrapportering av dødsfall.  Sykehus er fulle, og uten kapasitet til å ta imot og behandle de som er syke.

Raskt ute

Afghanistankomiteens respons på covid-19 startet allerede i februar da det første tilfelle av smitte ble bekreftet i Afghanistan. Vi startet umiddelbart med informasjonskampanjer om hvordan folk best kunne beskytte seg og sine mot smitte. Vi er svært opptatt av å videreføre et langsiktig utviklingsarbeid, også under pandemien, og informasjon om covid-19 er inkludert i alle aktiviteter.

Matsikkerhet

Arbeidet med matsikkerhet har hatt høyeste prioritet. Så mange som 14 millioner mennesker står i fare for alvorlig matmangel, og våren kan ikke utsettes. Da grensene til nabolandene stengte ble det ikke bare mangel på mat og høyere matpriser, men også vanskeligere å få tak i såfrø. Vi hjalp til med å kjøpe såfrø i Kabul, og sikret distribusjon på landsbygda.
Kurs om jordbruksteknikk ble utvidet med informasjon om covid-19 og betydningen av næringsrik mat for kroppens motstandskraft.

Se vår film om innkjøp av såfrø her.                 

Se vår film om covid-19-respons og kurs i jordbruksteknikk her.

Utdeling av såfrø på landsbygda for å bedre matsikkerheten under de vanskelige forholdene under korona-pandemien.

Her kjøpes såfrø som skal distribueres på landsbygden for å motvirke den lave matsikkerheten under koronapandemien.

Stenging og åpning av skoler

Som i Norge, stengte Afghanistan alle skoler og utdanningsinstitusjoner i mars. Skolene er fortsatt stengt på grunn av smittesituasjonen. Våre ansatte som vanligvis underviser jordmødre og sykepleiere har i stedet drevet opplæring av helsearbeidere som reiser ut i landsbyene for å informere om covid-19. Ansatte som vanligvis jobber med utdanning, bisto også med covid-19 informasjon på landsbygda.

Nå jobber vi sammen med skolene på landsbygda for å forberede gjenåpning av skoler. Vi er svært bekymret for at mange elever vil droppe ut av skolen etter så lang tids pause. Vi frykter at familier prioriterer arbeid for guttene fremfor skole, og vi frykter at jenter giftes bort når de ikke lengre har skole å gå til. Mange lærere er bekymret for hvordan de skal ta igjen tapt undervisning i den korte tiden som er igjen før skoleåret er slutt i desember. I tiden fremover vil vi samarbeide med våre 30 partnerskoler om å få barna tilbake på skolen. Vi vil utvide skoledagen for alle som studerer helsefag på våre skoler, slik at de kan ta igjen tapt undervisningstid, og fullføre utdanningen og dermed være klare til å gjøre en jobb innenfor helsesektoren i landet. Det trengs mer enn noen gang.

Vår respons: Se vår film om hvordan vi når ut på landsbygda med informasjon om covid-19 som en del av vårt arbeid for å bedre matsikkerhet:

Kunnskap redder liv

Nesten 40% står i fare for å sulte eller lide av underernæring. Og COVID-19 tar stadig flere liv i Afghanistan. Se hvordan vi forsøker å gjøre noe med dette

Publisert av Afghanistankomiteen – NAC Lørdag 20. juni 2020

 

Les mer: Stor bekymring for koronasmitte og matsikkerhet i Afghanistan 
Les mer: Økende vold i Afghanistan
Les mer: Smittes eller sultes?