Plant et tre

22 kr

Trær er viktige! En god forvaltning av naturresursene er avhengig av et bærekraftig skogbruk. Planting av trær bidrar til å sikre beitemark og matjord. Produksjon av frukt og nøtter er også en viktig inntektskilde for mange bønder på den afghanske landsbygda.

Doner og plant et tre! Slik bidrar du til et bærekraftig og forsvarlig skogbruk – en investering for fremtiden.

Kategori: