Oppgrader en lærer

10.863 kr

Halvparten av afghanske lærere har ikke nok kompetanse til å fylle minstekravet fra Utdanningsdepartementet. Afghanistankomiteen tilbyr utdanning og videreutdanning til lærere som gir dem en formell kvalifisering, eller oppgradering, i tillegg til nye ferdigheter. Kurset tilbys i vinterferien (fra desember til mars) over en treårsperiode, slik at de sårt tiltrengte lærerne ikke tas ut av klasserommene.

Oppgrader en lærer! Slik bidrar du til at afghanske ungdommer får bedre kvalitet på undervisningen, og blir bedre rustet til å møte fremtiden.

Kategori: