Gi skoleredskaper til ti elever

250 kr

Afghanistankomiteen har en holistisk tilnærming til utdanning, med vekt på en allsidig og inkluderende skole. Et godt læringsmiljø er avgjørende for at elevene skal tilegne seg kunnskap og utvikle sine ferdigheter.

Doner og gi skoleredskaper til ti elever, så bidrar du til en inkluderende skole hvor elevene får best mulig grunnlag for å lære!

Kategori: