Doner etableringen av en lekegruppe

2.728 kr

Barn utvikler sosiale og praktiske ferdigheter gjennom lek og læring, i Afghanistankomiteens lekegrupper blir barnas behov for omsorg ivaretatt samtidig som barna kan utvikle sosiale og praktiske ferdigheter. Dessuten spiller mødrene en viktig rolle i oppstart og drift av gruppene, som gir dem muligheten til å delta aktivt i yrkeslivet.

Doner etableringen av en lekegruppe, så gir du enda flere barn muligheten til å utvikle seg på en trygg arena – og bidrar til flere jobber blant afghanske kvinner.

Kategori: