Doner et søk- og redningskurs

3.530 kr

Søk-, og redningskurs redder liv når naturkatastrofene inntreffer. Ved å donere et søk-, og redningskurs bidrar du til å muliggjøre slike kurs arrangert av Afghanistankomiteen på den afghanske landsbygda.

Kategori: