Doner et klasserom

17.650 kr

Alle barn har rett til å gå på skole! Vi jobber for en inkluderende skole som favner bredt: en inkluderende skole bidrar til et inkluderende og fredelig afghansk samfunn. For å få til dette er det viktig med et godt læringsmiljø og undervisningsmateriell.

Doner et klasserom! Slik bidrar du til at afghanske elever kan utvikle seg faglig og sosialt, og bidrar til en positiv skolehverdag.

Kategori: