Doner en selvhjelpsgruppe

4.378 kr

Selvhjelpsgruppene våre er grupper hvor afghanske kvinner samles i nærmiljøet sitt og lærer hvordan de kan starte landbruksbaserte bedrifter og tilegnet seg viktig kunnskap og ferdigheter. 91 prosent av deltakerne i disse gruppene rapporterer om økte inntekter og bedrede levevilkår, noe som er veldig viktig da mange av disse kvinnene er eneforsørgere for familiene sine.

Kategori: