Doner en meter med skolevei

360 kr

Dårlig infrastruktur og lang skolevei er en av hovedårsakene til at mange barn på landsbygda i Afghanistan, særlig jenter, ikke får den skolegangen de trenger.

Doner en meter med skolevei! Slik tilrettelegger du for at barn kan gå skolen og tilegne seg den kunnskapen de sårt trenger for å være med på å bygge landet i fremtiden.

Kategori: