Doner en meter med irrigasjonskanal

970 kr

På den afghanske landsbygda lever de fleste av landbruk og jordbruksvirksomhet, men de globale klimaendringene har ført til en mer prekær situasjon for bøndene, med mer tørke og færre avlinger. Mangel på ressurser kan også føre til konflikter bøndene imellom.

Ved å donere en meter med irrigasjonskanal, bidrar du til at for afghanske bønder kan fortsette jordbruksaktiviteten og gir dem en mer stabil situasjon.

Kategori: