Bygg en lekeplass eller idrettsplass

8.880 kr

Barn i Afghanistan har en tøff hverdag, og flere tiår med krig og konflikt gjør at generasjoner med barn har gått glipp av en normal oppvekst. Barna er landets fremtid, men er en utsatt gruppe med få rettigheter.

Ved å gi en lekeplass eller idrettsplass, bidrar du til at barn kan utvikle seg gjennom lek og læring; det gir dem trygge arenaer hvor de kan kjenne på glede og mestringsfølelse og tilegne seg sosiale ferdigheter.

Kategori: