Ledig stilling

Afghanistankomiteen søker praktikant for vårsemesteret 2022

Søknadsfrist: 19 desember 2021

Kontakt: Silje Olssøn, silje.olsson@afghanistan.no

Afghanistankomiteen tilbyr et variert og lærerikt praktikantopphold for perioden januar til juni 2022. Afghanistankomiteen er en solidaritetsbasert medlemsorganisasjon som arbeider for et fredelig og demokratisk Afghanistan. Vi jobber primært på den afghanske landsbygda, med prosjekter innen helse, utdanning, matsikkerhet og infrastruktur. Vi har omtrent 1000 lokalt ansatte i Afghanistan, og mottar støtte fra NORAD, UD og flere ulike FN organisasjoner. På kontoret i Oslo har vi fire ansatte og en praktikant.

Vi er på jakt etter en student på mastergradsnivå, som ønsker å tilbringe et semester hos oss. Det er en fordel om du studerer innenfor fagretningene Asia/Midtøstenstudier, statsvitenskap, kommunikasjon og markedsføring, IT, eller journalistikk. Det kreves svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeid innen bistand, utvikling og Afghanistan. Gjennom orienteringer og løpende veiledning vil praktikanten få bred innsikt i Afghanistankomiteens virksomhet, organisering og oppgaver. Praktikanten vil ta del i organisasjonens daglige virke, og vil få varierte oppgaver – tilrettelagt basert på studiebakgrunn. Generelle oppgaver inkluderer informasjonsarbeid, hjelp ved og med arrangementer, administrasjon og forefallende oppgaver.

Å være praktikant i Afghanistankomiteen byr på mange muligheter og en variert hverdag. Les mer om å være praktikant fra Lina som har vært hos oss under høstsemesteret 2021 ved siden av.

Spesifikke arbeidsoppgaver ut ifra faglig kompetanse kan innebære:

IT – utvikling av enkle digitale kurs for ansatte, vedlikehold og oppdatering av nettside.

Asia/Midtøstenstudier eller statsvitenskap – research på programområdene til Afghanistankomiteen, oversettelsesarbeid, forberedelse til konferanser/arrangementer.

Kommunikasjon og markedsføring – utvikling av kampanjer, planlegging og produksjon av innhold til sosiale medier og nettside, bidra til utvikling av medlemsreise m.m.

Journalistikk – skrive artikler, sammendrag og bidra til utgivelsen av et informasjonshefte om Afghanistan etter august 2021.

Krav og vilkår

Praktikantplassen er åpen for studenter under høyere utdanning på mastergradsnivå ved et godkjent lærested. Praktikantordningen er ulønnet, og det kreves derfor at studenten tar praksis gjennom studiestedet, slik at studenten mottar penger fra Lånekassen under praktikantoppholdet.

Ved noen læresteder kreves det at det skrives en oppgave i samarbeid mellom universitetet, studenten og organisasjonen. Der dette gjelder skal femti prosent av arbeidsperioden dedikeres til skriving av denne.

Søknadsfrist: 19 desember 2021

Kontakt: Silje Olssøn, silje.olsson@afghanistan.no

Om å være praktikant i Afghanistankomiteen

Jeg heter Lina og er student på masterprogrammet Middle East Studies ved UiO. I forbindelse med faget International Project Term in Asia and the Middle East, har jeg fått muligheten til å være praktikant hos Afghanistankomiteen fra august til desember 2021. Dette innebærer 50% arbeidsoppgaver på kontoret, og 50% research til en rapport som skal skrives for Afghanistankomiteen. 

Høsten begynte veldig spesielt, og både Talibans overtagelse av Kabul kun en uke før jeg begynte, i tillegg til valget her hjemme i Norge, gjorde at semesteret ikke ble slik noen kunne ha forestilt seg. Jeg fikk sjansen til å observere hvordan en NGO taklet et slikt dramatisk maktskifte på nært hold. I tillegg til å ha lært mye om prosjektene i Afghanistan, har jeg også fått innsikt i hvordan komiteen jobber politisk og solidarisk i Norge, særlig opp mot Stortingsvalget i september. Siden organisasjonen er liten, er arbeidsoppgavene veldig allsidige – jeg har fått innsikt i alt fra sosiale medier til politisk påvirkning, økonomi og medlemsverving. Ikke en eneste uke har vært kjedelig: Den aller første dagen min arrangerte komiteen dialogmøte for afghanere i Norge hvor de kunne snakke om det som har skjedd. I tillegg har jeg vært med på utenrikspolitisk debatt, et felles arrangement med tenketanken Agenda, Afghanistan-konferanse med Svenska Afghanistankommittén Stockholm og møte med menneskerettsaktivister. 

Arbeidsoppgavene mine har vært varierte, og det var en positiv overraskelse å se at det ikke er helt annerledes fra hva jeg vanligvis gjør som student på universitetet – innhenting av informasjon, skrive rapporter og sammendrag samt å følge opp mailer.  

Forskningsdelen har også vært veldig givende. Vanligvis sitter jeg som regel for meg selv, og sender kanskje noen mailer til lærerne når jeg har spørsmål. Men dette var første gang jeg skulle skrive en forskningsrapport som skulle være en organisasjon til nytte. Det krever at jeg hele tiden må koordinere ønsker og innspill fra de ansatte i komiteen med akademiske krav fra UiO, og holde alle parter regelmessig oppdatert på ny informasjon. Jeg føler også et stort ansvar for å følge opp fakta og utsagn, og sørge for at alle opplysninger er korrekte. Ikke minst har vervet her gitt meg en unik inngangsport til informanter jeg aldri ville ha kommet i kontakt med ellers. 

Alt i alt har praktikantoppholdet her vært en veldig lærerik opplevelse. Jeg oppfordrer alle studenter som ønsker å lære mer om hvordan NGO-er jobber og hvordan akademiske ferdigheter kan brukes i en arbeidshverdag til å søke!