Trenger du informasjon om oss?

NACs høyeste organ er etter vedtektene landsmøtet, som i sin tur velger et landsstyre bestående av leder, nestleder, tre medlemmer og tre varamedlemmer. Landsstyret er foreningens høyeste organisatoriske beslutningsorgan for saker knyttet til den daglige drift (§ 6).
Sekretariatet står for den daglige driften, under generalsekretæren, som rapporterer til Landsstyret. Stedlig representant leder utekontoret, og rapporterer til daglig leder.

 

Kontakt i forbindelse med evakuering fra Kabul/asylsøknader

Dessverre har vi ikke kapasitet til å bistå enkeltpersoner utover å videreformidle informasjon fra Utenriksdepartementet. Dersom du befinner deg i Afghanistan og ønsker bistand til å reise hjem må du kontakte dem. Dersom du ønsker å søke asyl i Norge, eller har en pågående søknad på gang, anbefaler vi at du kontakter NOAS.

Pressekontakt:
Jonas E. Hollund

Tlf: (+47) 926 46 685

E-post: jonas.eide.hollund(at)afghanistan.no

Medlem-, frivillig- og giverkontakt:
Silje Olssøn

Tlf: (+47) 994 09 159

E-post: organisasjon(at)afghanistan.no

Hovedkontor

Generalsekretær
Liv Kjølseth

Tlf: (+47) 452 52 569
E-post: nac(at)afghanistan.no

Kampanje-, og organisasjonsrådgiver
Silje Olssøn

Tlf: (+47) 994 09 159
E-post: organisasjon(at)afghanistan.no

Kommunikasjons og informasjonsrådgiver
Jonas Eide Hollund

Tlf: (+47) 926 46 685
E-post: jonas.eide.hollund(at)afghanistan.no

Post- og besøksadresse

Afghanistankomiteen
Kolstadgata 1
0652 Oslo
Norge

Beliggenhet

Afghanistankomiteen har kontorlokaler på Tøyen, vis a vis Tøyen skole. Se kart nedenfor.

Landkontoret i Afghanistan

Terje Watterdal
Direktør

E-post: t.watterdal(at)nacaf.org
Address: Nawai Watt Street #03
Shahr-i-Naw, Kabul