Trenger du informasjon om oss?

NACs høyeste organ er etter vedtektene landsmøtet, som i sin tur velger et landsstyre bestående av leder, nestleder, tre medlemmer og tre varamedlemmer. Landsstyret er foreningens høyeste organisatoriske beslutningsorgan for saker knyttet til den daglige drift (§ 6).
Sekretariatet står for den daglige driften, under generalsekretæren, som rapporterer til Landsstyret. Stedlig representant leder utekontoret, og rapporterer til daglig leder.

Pressekontakt:
Jonas E. Hollund

Tlf: (+47) 926 46 685

E-post: jonas.eide.hollund(at)afghanistan.no

Medlem-, frivillig- og giverkontakt:
Silje Martine Bøe Olssøn

Tlf: (+47) 994 09 159

E-post: organisasjon(at)afghanistan.no

Hovedkontor

Generalsekretær
Liv Kjølseth

Tlf: (+47) 452 52 569
E-post: nac(at)afghanistan.no

Kampanje-, og organisasjonsrådgiver
Silje Martine Bøe Olssøn

Tlf: (+47) 994 09 159
E-post: organisasjon(at)afghanistan.no

Kommunikasjons og informasjonsrådgiver
Jonas Eide Hollund

Tlf: (+47) 926 46 685
E-post: jonas.eide.hollund(at)afghanistan.no

Post- og besøksadresse

Afghanistankomiteen
Kolstadgata 1
0652 Oslo
Norge

Beliggenhet

Afghanistankomiteen har kontorlokaler på Tøyen, vis a vis Tøyen skole. Se kart nedenfor.

Landkontoret i Afghanistan

Terje Watterdal
Direktør

E-post: t.watterdal(at)nacaf.org
Address: Nawai Watt Street #03
Shahr-i-Naw, Kabul