Hva mener Afghanistankomiteen?

Om Talibans maktovertagelse og det internasjonale diplomatiet

Talibans raske maktovertagelse i Afghanistan har ført til en dramatisk evakuering av internasjonale fra Kabul. Dette har forsterket den frykten Taliban-overtakelsen utløste og gjør at befolkningen nå føler seg forlatt. Dette har store utfordringer for både vanlige afghanere og for internasjonale bistandsaktører i landet.

Afghanistankomiteen oppfordrer nå Norge til re-etablere en diplomatisk tilstedeværelse, og gå i dialog med Taliban.  Norge bør også oppfordre andre land til å etablere diplomatiske forbindelser.

Et internasjonalt diplomati i Kabul er viktig fordi: 

  1. For å få til en fredelig utvikling i Kabul er det viktig at det internasjonale samfunnet har tett dialog med de reelle makthaverne i Afghanistan. Dette er for tiden Taliban. Taliban har også sagt at de garanterer sikkerheten for internasjonale aktører i landet. Det er nå viktig å ta dem på ordet.
  2. Det internasjonale diplomatiet har en viktig rolle i å observere og rapportere hva som faktisk skjer i landet. Utsatte grupper vil stå i større fare uten et sterkt internasjonalt diplomati som kan se og rapportere om det som skjer.
  3. Afghanistan befinner seg allerede i en humanitær krise. Det er pågående tørke i landet og omtrent en tredjedel av befolkningen opplever alvorlig matusikkerhet. For at dette ikke skal utvikle seg til en katastrofe som vil destabilisere landet ytterligere må grunnleggende tjenester innenfor helse, utdanning og infrastruktur videreføres. Dette vil kreve en videreføring av internasjonal bistand til Afghanistan.  For at innsatsen skal være effektiv, må giverlandene være til stede i landet for å monitorere innsatsen. Dette er også noe afghanere sier at de ønsker.

Vi minner Norge og andre vestlige land om at de i dialog med Taliban og den nylig avgåtte regjeringen i landet har kommet med lovnader om fortsatt støtte til Afghanistan. Dette er ikke tiden for å trappe ned den sivile innsatsen.

Om hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet burde gjøre i regjering

De siste tjue årene har Afghanistan vært Norges mest omfattende utenriks- og sikkerhetspolitiske prosjekt, med et betydelig militært og humanitært engasjement. Når den militære innsatsen nå er avsluttet har Norge en forpliktelse overfor det afghanske folk til å bidra til å stabilisere landet, og sørge for at de resultatene som er oppnådd ikke forvitrer. Norsk bistand har bidratt til viktige resultater innenfor helse, utdanning og kvinners rettigheter. I lys av de store behovene og forpliktelsene om å nå FNs bærekraftsmål, ber vi regjeringen om å identifisere kanaler som kan sikre et fortsatt høyt nivå for humanitær hjelp og langsiktig bistand.

Norske frivillige organisasjoner har vært til stede i Afghanistan i flere tiår, og vil sammen med multilaterale organisasjoner sikre at bistand når folket, frem til det igjen blir mulig å støtte landet gjennom langsiktig bistand.

Afghanistan har vært i væpnet konflikt i flere tiår og er et av verdens fattigste land. Allerede før Talibans maktovertakelse 15 august 2021 stod Afghanistan overfor store humanitære, politiske, økonomiske, miljø og sikkerhetsmessige utfordringer. Covid-19 pandemien har også forsterket behovet for innsats i landet. I følge en nylig analyse av FNs utviklingsprogram (UNDP), kan en 10-13% nedgang i bruttonasjonalproduktet bringe Afghanistan til randen av nær allmenn fattigdom – et fattigdomsnivå på opptil 97%, på tross av den reelle fremgangen som er oppnådd siden 2001 når det gjelder både forbedring i levekår, og rettigheter.

I respons til den svært komplekse humanitære krisen i Afghanistan er det derfor viktig å bygge på eksisterende strukturer innenfor helse og utdanning. Tiltak for å avhjelpe sult må også sees i en større sammenheng med investering i landbruket for å øke matsikkerhet på lang sikt.

Recent Posts / View All Posts

Bankkrise hindrer humanitær hjelp til Afghanistan

| Aktuelt | No Comments

Tre måneder etter Talibans maktovertakelse er Afghanistan på vei mot en humanitær katastrofe. Økonomien og banksystemet er på randen av kollaps. Giverlandenes stans i finansiering til den afghanske staten i…

Råd for stresshåndtering for ansatte i Afghanistankomiteen

| Aktuelt | No Comments

Hvordan kan vi med enkle grep hjelpe friske kvinner og menn som har blitt satt i en uforutsigbar situasjon? Dette var spørsmålet frivillige i Afghanistankomiteen stilte seg da de bestemte…

Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022

| Aktuelt | No Comments

I dag har generalsekretær Liv Kjølseth vært på høring i Utenriks- og Forsvarskomiteen om Statsbudsjettet 2022. Der sa hun følgende:   Takk for at vi får mulighet til å delta…

Afghanistankomiteen lanserer diskusjonsnotat om kondisjonalitet

| Aktuelt | No Comments

22.10.2021: Afghanistankomiteen (NAC), i samarbeid med Conow, lanserer i dag et diskusjonsnotat om kondisjonalitet og fremtiden for bistand i Afghanistan.   Notatet, Afghan voices on aid and conditionality, som basere…