Skip to main content

Fredag 18. oktober møtes unge mennesker fra hele landet i Oslo for å lære om dialog og forsoning i en afghansk kontekst.

Kurset i regi av Nansen Fredssenter, som gikk over en helg, tok for seg om hvordan man skal kunne kommunisere bedre – særlig med de man er uenig med. Dialogens viktigste redskaper, aktiv lytting, gode spørsmål og nysgjerrighet sto i sentrum for hva kursdeltakerne skulle lære seg.

Konflikt uten konfrontasjon

Man lærte om forskjellen på hvordan man snakker til vanlig i motsetning til i konfliktsituasjoner. Deltakerne fikk en smakebit av hvordan man kunne kartlegge konflikter og identifisere partene og årsakene til en konflikt. Formålet med øvelsene var å bli bedre kjent med sine egne holdninger og verdier og samtidig forstå andre sine meninger i en konflikt uten å måtte konfrontere eller komme til en enighet.

Deltakerne jobbet i grupper og i plenum, hvor de fikk lytte og samtidig bli hørt. Formålet med dialog og forsoningsarbeid er å gjøre hver enkelt bevisst på sine holdninger og forstå at folk kan se ting annerledes utfra hvilke verdier og behov de har. Det finnes ikke nødvendigvis en måte som er riktig å forholde seg til i en og samme sak.

Fred og inkludering

Gjennom de verktøyene man har kan man lære hvordan man kan tilnærme seg en konflikt på en ikke-voldelig, fredelig og inkluderende måte. Deltakerne meldte tilbake om at de fant dette nyttig og ønsket å bruke noe av dette i hverdagen, men også i arbeidslivet i profesjonell sammenheng. Afghanistankomiteen holder disse kursene i Afghanistan også i tett samarbeid med Nansen Fredssenter.

Våre erfaringer og tilbakemeldingene vi får er at dialog og forsoningsarbeid er høyt verdsatt og praktisk nyttig ting som kan brukes i forskjellige sammenheng. Prinsippene har overføringsverdi til alt fra familiekonflikter til mer alvorlige situasjoner der konfliktene kan utarte til å true noens liv.