Mat for en bærekraftig fremtid

Hjelp oss å få maten frem før vinteren setter inn for fult!

Vi deler ut rasjoner på vegne av Verdens matvareprogram (WFP) til hundrevis av familier med et stort behov for mat. Og fortsatt er behovene store – 9 av 10 av innbyggerne lever på under $2 om dagen. Hjelp oss å nå flere!

I tillegg gir vi også langsiktig hjelp til disse familiene.

Stadig kraftigere og hyppigere tørke og styrtregn fører blant annet til flommer og matjord som forsvinner. Derfor samarbeider vi også med WFP om bygging og reparasjon av vanningskanaler til jorder, og bygging av murer som sikrer mennesker, bygninger og matjord mot flom. Arbeidet utføres av familiemedlemmene som mottar matrasjoner, i samarbeid med våre ingeniører som står for den faglige planleggingen.

Vårt mål er en langsiktig og bærekraftig løsning på sult og fattigdom.

Ved å støtte oss i vårt arbeid, bidrar du til at flere får hjelp i en sårbar og vanskelig situasjon, og bidra til å mette et land i krise.

Gi gave

Du kan også gi en gave ved å overføre:

Til konto 7877 06 53737 eller med
Vipps til 11274.

Tusen takk for din støtte!