Gi Afghanistan en fremtid

I år har ikke afghanske barn kunnet gå på skolen. På grunn av koronapandemien har skolene vært stengt siden vinterferien, og nå står de livsviktige fremskrittene vi har kjempet fram innen utdanning i fare for å bli satt flere år tilbake.

Vi vet ikke når barne- og ungdomsskolene vil åpne igjen. Vi vet ikke når de minste barna vil få komme tilbake til skolebenken. Men vi vet at når skolene endelig åpner opp igjen er vi i Afghanistankomiteen klare til å ta dem imot.

Vi samarbeider med over to hundre skoler og flere tusen lærere på den afghanske landsbygda. Her jobber vi med å pusse opp gamle skoler, bygge nye klasserom, toaletter, brønner, lekeplasser og idrettsanlegg, og skaffer skolemateriell og etterutdanner lærere – Fordi alle barn har rett til et trygt og godt læringsmiljø, og en bedre fremtid.

Ved å gi et engangsbidrag til Afghanistankomiteen bidrar du til å gi barn og ungdom hjelp i en sårbar og vanskelig situasjon. Ditt bidrag vil hjelpe barn og ungdom å få kunnskap til å klare seg selv og gi dem et håp for fremtiden.

Utdanning skaper fred og redder liv.

Gi gave

Du kan også gi en gave ved å overføre:

Til konto 7877 06 53737 eller med Vipps til 11274.

Tusen takk for din støtte!