Skip to main content

Reisebrev fra Terje Magnussønn Watterdal, Afghanistankomiteen sin direktør i Kabul, Afghanistan

Gardez, provinshovedstaden i Paktiaprovinsen, ligger bare litt over 100 kilometer sør for Kabul, men er likevel en helt annen og mystisk verden. Byen ligger på en høyslette på over 2300 meter over havet, og er omkranset av store snødekte fjell. Gardez har en lang og spennende historie, og midt i byen ligger festningen Bala Hesar som etter sigende ble bygget av Aleksander den store, en festning som har blitt ødelagt og bygget opp igjen utallige ganger av de store hærene som marsjerte over denne vakre høysletten i århundrene som fulgte.

Historien til Gardez strekker seg enda lenger tilbake i tid enn Aleksanders hærtog, men når jeg besøkte Gardez i slutten av januar i år var det fremtiden og håpet som skulle feires. Seksti unge kvinner og menn fra Ghazni, Khost, Paktia og Paktia-provinsene feiret at de var ferdige med over to års studier i farmasi og laboratorieteknologi. En liten hær med helsearbeidere var klare for tjeneste i hjembygdene sine.

Helsefagskolen i Gardez, som ble etablert av Afghanistankomiteen i samarbeid med afghanske helsemyndigheter, gjorde stor stas på studentene. Viseguvernøren, de ansvarlige for alle de viktige provins- og distriktsmyndighetene, og en delegasjon fra Afghanistankomiteen i Kabul var alle til stede.

Journalister fra lokale og nasjonale medier filmet og intervjuet studentene, mens stolte foreldre, ektefeller og søsken deltok i den høytidelige seremonien. Flere av foreldrene kom i kortesjer av leide biler, smykket med blomster, som et brudefølge, for å bring døtrene og sønnene sine hjem til stolte sambygdinger.

Mange av ungdommene var de første i landsbyene sine som hadde tatt høyere utdanning, og er nå rollemodeller for barna og ungdommene i hjembygdene sine. Særlig de ni kvinnelige studentene fikk mye oppmerksomhet, fordi de er de første kvinnelige farmasøytene og bioingeniørene fra denne vakre, men konservative og krigsherjede, delen av Afghanistan.

En fredeligere fremtid

Det er vanskelig for oss hjemme i Norge, som ser på utdanning som en selvfølge, å forstå hvor mye dette betyr for unge kvinner og menn fra den afghanske landsbygda. Dette er ungdommer som aldri har kjent fred, de ble født i krigen, vokste opp i krigen og nå har blitt voksne i et land som ennå er preget av krig og konflikt, men med et sterkt ønske om fred og forsoning.

Sammen med Nansens Fredssenter har Afghanistankomiteen jobbet med dialog og fredsskapende arbeid ovenfor studentene på Helsefagskolen. Ideer som studentene har tatt videre, hjem til familiene og landsbyene sine, men også inn i sosiale medier der de deler ideer og tanker om solidaritet og fred, og om hvordan de kan bidra til en bedre fremtid for landet sitt.

Veien mellom Kabul og Gardez er utrygg, med daglige trefninger mellom regjeringsstyrker og Taliban, så det var med stor ydmyket og takknemlighet at jeg fikk reise tilbake til Kabul med FNs helikopter. Helikopteret tok en siste sving over Gardez før vi satte kursen mot Kabul. Det fløy over fjellområdene mellom Paktia og Logarprovinsen, over de eldgamle koppergruvene i Aynak som strekker seg helt tilbake til bronsealderen, og ruinene av de gamle buddhistiske templene og lærestedene som kopperikdommen var med på å skape.

Det var enda et bevis på at utdanning ikke er noe nytt i dette vakre, men ville området av Afghanistan, og at det ikke er vi i Vesten som har brakt kunnskap til Loya Paktia. Mye av kunnskapen, erfaringene og historiene fra dette området reiste med Aleksander og hans soldater tilbake til Europa og har preget historien i vår del av verden.

Kunnskapsgleden til ungdommene ved Helsefagskolen gir håp om at en ny generasjon afghanere vil lede vei til en bedre og fredeligere fremtid for Afghanistan, og for verden. I tillegg til farmasøytene og bioingeniørene, utdanner helsefagskolen også jordmødre, helsesykepleiere og fysioterapeuter, og vil ha nye opptak av studenter i slutten av mars. Stor takk til alle dere som bidrar økonomisk til arbeidet vårt i Afghanistan. Et arbeid som gir mening, redder liv og bidrar til å skape fred.

 


Ønsker du å støtte vårt arbeid slik at vi kan utdanne enda flere helsearbeidere? Se her!

Vil du vite mer om arbeidet vårt med å utdanne helsearbeidere, se her.