Skip to main content

I en NRK-artikkel om Norges 20 år i Afghanistan hevder forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at NATOs krigføring i Afghanistan har vært vellykket. Men har krigen i Afghanistan vært bra for Afghanistan, og for det afghanske folk? På vegne av de ti tusen som blir drept eller skadet hvert eneste er år er vårt svar på dette er et definitivt nei.

Forsvarsministeren fremhever at krigen i Afghanistan har vært bra for Norge, og mener krigsdeltakelsen har vært bra for det norske forsvaret og for alliansen til USA og NATO. Men forsvarsministeren nevner ikke at Taliban nå kontrollerer mer enn halvparten av landet, at kampene mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrker har økt i intensitet og at antallet sivile drepte og skadede fortsetter å øke hvert eneste år.

Det nevnes heller ikke at mange afghanere, særlig kvinner, frykter utfallet av en samlingsregjering med Taliban, som i forhandlingene så langt ikke har forpliktet seg til å respektere grunnloven som garanterer like rettigheter.

Kampen mot terror

De siste månedene har det blitt utført en rekke målrettede drap og angrep på menneskerettighetsforkjempere, kvinneaktivister og journalister. Kriminalitet og lovløshet preger landet. På kvelden er det for farlig å ferdes ute i Kabul og de andre store byene.

Krigen mot terror har i realiteten vært en formålsløs jakt på mulige terrorister på landsbygda. Lenge etter at Al-Qaida var drevet ut av landet, og Taliban lå med brukket rygg, fortsatte en brutal jakt på antatte terrorister inn i private hus og hjem.

Sorgen og sinnet de nattlige husransakelsene og feilbombingene av både bryllup og gravfølger utløste, har motivert en ny generasjon krigere i kampen mot vestlige soldater og afghanske styresmakter. Brutaliteten i kampen mot terror har ført til at Taliban har fått et solid grunnlag for å mobilisere, og har klart å vinne tilbake støtten i store deler av befolkningen.

Kompliserte konfliktlinjer

USA og NATO allierte seg med forhatte krigsherrer som i de senere årene har befestet sin posisjon, gjennom å knytte sammen den politiske elite med kriminelle nettverk. Krigsforbrytelsene og forbrytelsene mot menneskeheten til de allierte krigsherrene er veldokumenterte, og i mange lokalsamfunn foretrekkes Taliban-styre fremfor korrupte og voldelige myndigheter.

Amerikanske og australske soldater har opptrådt med en brutalitet i behandlingen av stridende og sivile som mangler sidestykke, og har sjokkert en hel verden. For å beskytte seg selv setter makthaverne i Afghanistan og USA en effektiv stopper for Den internasjonale strafferettsdomstolens arbeid med å etterforske og straffe skyldige på begge sider.

Bakke-Jensen mener Norges deltakelse i Afghanistan skaper bånd mellom nasjoner, men flere enn 150 000 mennesker har mistet livet, etniske konfliktlinjer er forsterket og situasjonen er mer komplisert og usikker enn noen gang tidligere. Å ikke en gang nevne noe av dette er en hån mot det afghanske folk.