Bedrift

I et samarbeid med Afghanistankomiteen kan din bedrift være med å gjøre en forskjell. Sammen med våre næringslivspartnere ønsker vi å finne frem til prosjekter og aktiviteter som både styrker det humanitære arbeidet til Afghanistankomiteen og skaper verdier for samfunnet og den enkelte bedrift.

Kompetanseutveksling, engasjement av ansatte og bruk av hverandres nettverk vil være viktige for å møte de behovene vi ser, og for å skape bærekraftige utvikling i Afghanistan.

Slik kan din bedrift støtte vårt langsiktige utviklingsarbeid: