Skip to main content

#Afghanistanuka

16. – 19. november inviterer Afghanistankomiteen, Institutt for fredsforskning (PRIO), Chr. Michelsen Institute (CMI) og Nansen Fredssenter for femte gang til en uke med debatter, seminarer og kulturelle arrangementer med søkelys på aktuelle temaer knyttet til Afghanistan og norsk Afghanistan-politikk.

Hasina Shirzad

Sonia Ahmadi

Les mer

Julen nærmer seg, og du lurer kanskje på hva du skal kjøpe til dine nærmeste?

Afghanistankomiteen utdanner jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, farmasøyter, bioingeniører og fysioterapeuter slik at afghanerne kan få et bedre liv.

For kvinner i Afghanistan er utdanning innen helsefag ofte det eneste de kan utdanne seg i. Og utdanningen gir kvinner større frihet til å bestemme over sitt eget livgjennom større økonomisk selvstendighet.

For å sikre at de på landsbygden i Afghanistan skal ha bedre tilgang til helsetjenester, fokuserer vi på å utdanne helsepersonell fra utilgjengelige, og ofte svært konservative, samfunn som lider av akutt mangel på helsepersonell.

Kjøp gavekort

Gi din støtte

Med din hjelp kan vi heve livskvaliteten for folk på den afghanske landsbygda, gjennom våre prosjekter innen utdanning, helse, miljø og bærekraft.

Gi nå

Vårt arbeid

Afghanistankomiteen har gjennom 40 år jobbet for et fredelig og selvstendig Afghanistan. Gjennom prosjektene våre støtter vi det afghanske folket i utviklingen av et demokratisk og likestilt samfunn uten fattigdom.

Les mer

Støtt oss

Afghanistankomiteen bidrar til at over 200 000 barn på 216 skoler på den afghanske landsbygda har tilgang til en mer inkluderende og barnevennlig skole.

Støtt oss

Bli medlem

Afghanistankomiteen er en medlemsbasert solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi ønsker nye medlemmer og støttespillere velkommen!

Bli medlem

Facebook-nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Stor takk til Ingrid Fiskaa fra SV - Sosialistisk Venstreparti som løfter frem de afghanske menneskerettighetsforkjempere og behovet for å endre sanksjonsregimet som er påført Afghanistan, fra Stortingets talerstol under torsdagens debatt om utenriksministerens redegjørelse om Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd:

«Her vil eg igjen gje honnør til regjeringa. Og så vil eg leggja til at etter Talibans overtaking i Afghanistan har Noreg teke imot meir enn 10 svært prominente kvinnelege afghanske menneskerettsaktivistar, sivilsamfunnsleiarar og politikarar. Blant dei er Nargis Nehan, som er tidlegare olje-, gruve- og industriminister, og Jamila Afghani, som er feminist og ein av dei fremste kvinnesaks-, utdannings- og fredsaktivistane i Afghanistan.

SV vil be utanriksministeren og den norske regjeringa om å sørgja for at ein gjer alt ein kan for å leggja til rette for at desse kvinnene kan delta i fredsforhandlingar og andre internasjonale møte, at dei har dei reisedokumenta dei treng, at norsk UD held tett kontakt med dei for å få deira innspel for Noregs politikk når det gjeld Afghanistan, og at regjeringa vurderer å la dei få busetja seg i austlandsområdet, slik at dei lettare kan utføra det viktige arbeidet sitt saman med andre afghanarar i Noreg – for eit demokratisk Afghanistan der kvinners rettar blir respekterte.

Til slutt vil eg seia meir om situasjonen i Afghanistan, for utanriksministeren la særleg vekt på den krisa landet no står i, og nemnde bl.a. unntaket frå sanksjonsregimet mot Taliban som blei vedteke i Sikkerheitsrådet. Det er bra. Men sanksjonane innførte av USA og FN er framleis eit stort problem for å få pengar inn i landet, og for å motverka den humanitære katastrofen som no er i ferd med å utspela seg. SV vil difor be om at tilpassing av FNs sanksjonsregime no må setjast øvst på dagsordenen, slik at normal bankverksemd kan takast opp igjen og næringsverksemd for breie og landsomfattande utviklingsprogram kan koma i gang igjen.»

Storting torsdag 6. januar 2022 kl. 10.00
Opptak av stortingsmøte
... Se merSe mindre

Comment on Facebook

Hurra! Godt at SV med Ingrid Fiskaa i spissen snakker afghanernes sak på Stortinget.

Vårt arbeid

Afghanistankomiteen jobber helhetlig med FNs bærekraftsmål.
Vi jobber for å heve livskvaliteten for folk på den afghanske landsbygda med fokus på utdanning, helse, miljø og bærekraft.
Alle våre prosjekter har som mål å få slutt på fattigdom og sult, fremme god helse, redusere ulikhet og fremme fred, inkludering og likestilling i Afghanistan.

Les mer